Kontortider: Man - Tor: 9:30 til 17:30
Fre: 8:30 til 15:00
0045 89886376 dk.500cosmetics.com

Juridiske vilkår og betingelser

FORHOLDSREGLER: Læs de juridiske vilkår og betingelser omhyggeligt inden De anvender den information, der indeholdes på denne hjemmeside. Brugen af denne hjemmeside og dens information medfører ubetinget bekræftelse og accept af disse juridiske vilkår i deres helhed. Såfremt De ikke accepterer disse vilkår, bør de ikke bruge informationen og i stedet forlade denne hjemmeside.

 

Brugsvilkår og –betingelser

1. For at få adgang til hjemmesiden og anvende de oplysninger som er offentliggjort her, bør være myndig (>18 år). At gå ind på hjemmesiden er anses som en bekræftelse på at De er myndig. I modsat fald bør De straks forlade siden.

2. Anvendelsen af enhver information på denne hjemmeside indebærer samtykke af brugsvilkårene og –betingelserne. I tilfælde at De ikke samtykker hvad der angår brugsvilkår og –betingelser, ved øjeblikkeligt at forlade denne hjemmeside.

3. De vedkender Dem at være myndig, være oplyst om karakteren af indholdet på denen hjemmeside og De ikke føler Dem stødt. Samtidigt vedkender De Dem at have fået adgang til denne hjemmeside fuldstændigt frivilligt og med fuld bevidsthed om hvad De gør.

4. Den information der er indeholdt på denne hjemmesider har ikke til hensigt at behandle, kurerer eller diagnosticere nogen form for sygdom eller lidelser og har kun informativ karakter. Under ingen omstændigheder bør disse råd forstås som professionel medicinsk rådgivning ej heller bør det erstatte en læges råd. Resultaterne er baseret på vores kunders erfaringer og de erfaringer fra speciallæger der kan findes på vores hjemmeside.

5. Foliactive forbeholder sig retten til at ændre, modificere eller slette ethvert indhold eller materiale på deres hjemmeside på et hvilket som helst tidspunkt og uden forvarsel.

6. Den information der indeholdes på denne hjemmeside er udelukkende til personlig- og hjemmebrug.

7. De beskrivelser, billeder og øvrige tekster der er indeholdt på denne hjemmeside bør i et hvert tilfælde forstås som en guide, der giver et generelt skøn over effektiviteten af produkterne og det bør være opmærksom på at disse kan variere fra person til person.

8. Vi bestræber os på at den information der indeholdes på denne hjemmeside er komplet, præcist, aktuelt, det kan imidlertid forekomme at denne er ueksakt, ukomplet eller forældet.

9. Deres anvendelse af denne hjemmeside bør være oprigtig, harmløs, i god tro, lovlig og indenfor generel praksis accepteret for internetbrug.

 

Foliactive produkterne er kosttilskud i henhold til hvad der er fastsat gennem det Europæiske Direktiv 2002/46/CE vedrørende kosttilskud og alle disse kan sælges lovligt i alle de lande der indgår i EEC og EØF, ved artiklerne 28, 29 og 30 EØF traktaten og ved artiklerne 1-4 af Europa Parlamentets Bestemmelse nr. 3052/95/CE.

Disse kosttilskud har ikke til hensigt at erstatte en afbalanceret og varieret kost, det præsenteres udelukkende med som et supplement til indtaget af næringsstoffer i en normal kost.

Formålet er ligeledes ikke at forudse, diagnosticere eller kurere nogen form for sygdom eller problemer der kan tilskrives medikamenter, i henhold til defineringen i Europa Direktivet 2004/27/CE af den 31 marts, fra Europarådet og Europa Parlamentet vedrørende medikamenter.

Disse produkter bør ikke anvendes som erstatning af kost eller medicin og bør opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse af dette produkt skal ske under kontrol af en professionel og i tilfælde af enhver form for tvivl, bør en læge kontaktes.

 

BESTILLING

1. Foliactive forbeholder os retten til at acceptere eller afvises enhver bestilling uden synligt grundlag og binder os til at oplyse Dem i fald dette skulle være tilfældet.

2. De har ansvaret for at give os de præcise oplysninger for at vi kan sende Dem produktet samt alle dets garantier. Såfremt en bestilling ikke kan sendes på grund af manglende eller fejlagtige forsendelsesoplysninger oplys af Dem, vil kunden alene have ansvaret.

3. Muligheden for at sende og levere produktet til kunden er afhængig af hvorvidt vedkommende er disponibel til at modtage dette. I tilfælde af manglende lager, at vi er ude af stand til at behandle bestillingen eller lignende årsager, vil Foliactive oplyse Dem om dette og give Dem mulighed for at vente eller annullere bestillingen og returnere købesummen såfremt det er aktuelt.

4. Forsendelsestiden og leveringstiden er tilnærmede, og kan under ingen omstændigheder garanteres. Foliactive er ikke ansvarlig for de mulige forsinkelser hos fragtfirmaet eller andre udefrakommende årsager der påvirker dens ledelse eller kontrol.

5. Såfremt det er nødvendigt at kvitteres eller for levering eller lignende for at bekræfte modtagelsen af forsendelse, er det alene Deres ansvar at der befinder sig en person på den adresse, der er oplyst på bestillingsblanketten, på modtagelsestidspunktet. Derudover er det ligeledes Deres ansvar at hente produkterne hos det respektive transportfirma, såfremt De ikke befinder Dem på leveringsadressen. Såfremt pakken returneres, vil de blive pålagt at betale transportomkostningerne.

6. Foliactive har ikke ansvaret for ordrer eller bestillinger der ikke modtages korrekt eller er umulige at behandle.

7. Alle de produkter der rekvireret gennem denne hjemmeside er til personlig forbrug og uomsættelige. Disse må ikke sælges videre eller gives til andre.

8. Såfremt De modtager et hvilket som helst produkt der er defekt, åbent eller med enhver form for fejl, vil Foliactive udskifte det med et tilsvarende, uden nogen ydereligere omkostninger, såfremt produktet er købt gennem denne hjemmeside. I tilfælde af at produktet er rekvireret på en anden hjemmeside end vores officielle hjemmeside eller gennem ethvert andet medie, er vi ikke ansvarlige for kvaliteten af produktet.

9. Vi vil under ingen omstændigheder behandle Deres bestilling, uden at have modtaget betalingen med Deres kreditkort og kan således tilbageholde en forsendelse hvis ikke vi har betalingen er gennemført på korrekt vis.

 

ANSVAR

1. Ved ”ansvar”, under disse vilkår, er at forstå enhver form for skade, krav, procedure, handlinger, udgifter, omkostninger eller andre tab.

2. Under ingen omstændigheder har Naturmedical Bv. Ansvaret for enhver hændelse, hvad end det er specifik, direkte, indirekte, strafferetsligt, civilt, eksemplarisk eller kausalt, af de mulige skader eller tab der er resultat af brug eller anvendelse af Foliactives produkter. Anvendelsen af de produkter der indgår i dette system forudsætter fuldstændigt kendskab og accept af samtlige juridiske vilkår fremført her og under brugerens forståelse af at det er under vedkommendes ansvar hvilket der fratager Naturmedical Bv. og dennes medarbejdere fra ethvert ansvar.

3. Repræsentationen, meningerne, tilkendegivelserne, bekræftelserne og beretningerne på denne hjemmeside er konklusioner og meninger fra tredjemand og bør forstås som sådan. I blandt disse personer, er der beretninger fra læger og professionelle, kundeberetninger, meninger fra forums på internettet og videnskabelige tekster der beskriver effektiviteten af de ingredienser der indgår produkterne.

4. Naturmedical Bv.´s ansvar er udtrykkeligt begrænset til erstatning af de defekte varer og returbetaling af købesummen, i de tilfælde hvor tilbagebetalingsgarantien er opfyldt, til godtgørelse eller indbetaling til køberen af den sum som denne har betalt denne sælger, transportomkostningerne vil i under alle omstændigheder diskonteres dette beløb.

5. Såvel køberen som enhver anden person der måtte anvende de oplysninger og produkter der er at finde på denne hjemmeside, erkender at have kendskab til og acceptere det begrænsede ansvar der tilfalder Herbal Technologies Bv.